Augustinus

„Niespokojne sÄ… serca nasze dopóki nie znajdÄ… pokoju w Panu”
Åšw. Augustyn (354-430), Wyznania, 1,1

„Augustinus” jest dzieÅ‚em, którego celem jest szerzenie Ewangelii Jezusa Chrystusa. SÅ‚owa Ewangelii sÄ… posÅ‚aniem niosÄ…cym wyzwolenie, dziÄ™ki którym ludzie bÅ‚Ä…dzÄ…cy i poszukujÄ…cy mogÄ… poznać Boga. Ewangelia wskazuje drogÄ™ do prawdziwej jednoÅ›ci z Bogiem, owocem której jest pokój serca. PrawdziwÄ… DrogÄ…, PrawdÄ… i Å»yciem jest Jezus Chrystus. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Jezusa Chrystusa.

Pragnieniem „Augustinusa” jest przybliżenie polskim czytelnikom klasycznego, biblijnego nauczania KoÅ›cioÅ‚ów Reformacji protestanckiej.

DzieÅ‚o „Augustinus” nie jest zwiÄ…zane z żadnym konkretnym koÅ›cioÅ‚em.

Archive