SÅ‚owo 2016

Słowo 61 - styczeń 2016

Ks. Rodzaju / I Mojż. 37:1-36

Ew. wg Łukasza 3:15-16, 21-22

 

SÅ‚owo 62 - luty 2016

Ks. Rodzaju / I Mojż. 38

Ew. wg Łukasza 5:1-11

 

SÅ‚owo 63 - marzec 2016

Ks. Rodzaju / I Mojż. 39

Ew. wg Jana 10:1-6

 

Słowo 64 - kwiecień 2016

Ks. Rodzaju / I Mojż. 40

Ew. wg Jana 21:1-19a

 

SÅ‚owo 65 - maj 2016

Ks. Rodzaju / I Mojż. 41

Efezjan 3:14-19a

 

SÅ‚owo 66 - czerwiec 2016

Ks. Rodzaju / Mojż. 42

Galacjan 3:26-29

 

SÅ‚owo 67 - lipiec 2016

Ks. Rodzaju / I Mojż. 43

1 Koryntian 1:18-25

 

Słowo 68 - sierpień 2016

Ks. Rodzaju / I Mojż. 44

Rzymian 9:1-16

 

Słowo 69 - wrzesień 2016

Ks. Rodzaju / I Mojż. 45

1 Piotra 5:6-11

 

Słowo 70 - październik 2016

Ks. Rodzaju / I Mojż. 46

1 Tesaloniczan 4:1-18

 

SÅ‚owo 71 - listopad 2016

Ks. Rodzaju / I Mojż. 47

Rzymian 8:18-27

 

Słowo 72 - grudzień 2016

Ks. Rodzaju / I Mojż. 48

Ew. Łukasza 1:26-38