SÅ‚owo 2011

SÅ‚owo 1 – styczeÅ„ 2011

Rzymian 12,1-2

Ew. Mateusza 17,1-9

 

SÅ‚owo 2 – luty 2011

Rzymian 12,3-8

Ew. Łukasza 10,38-42

 

SÅ‚owo 3 – marzec 2011

Galatów 3,1-19

Ew. Jana 6,51-59

 

SÅ‚owo 4 – kwiecieÅ„ 2011

Galatów 3,19-29

Ew. Łukasza 9,51

 

SÅ‚owo 5 – maj 2011

Galatów 4,1-11

Ew. Mateusza 21,12

 

SÅ‚owo 6 – czerwiec 2011

Galatów 5,13-26

Izajasza 6

 

SÅ‚owo 7 – lipiec 2011

Galatów 6,1-10

Ew. Łukasza 15,1-32

 

SÅ‚owo 8 – sierpieÅ„ 2011

Ew. Łukasza 6,47-49 – Przypowieść o dwóch budowniczych

Ew. Mateusza 5,13-16

 

SÅ‚owo 9 – wrzesieÅ„ 2011

Ew. Mateusza 13,1-9, 18-23 – Przypowieść o siewcy

Ew. Marka 7,31-37

 

SÅ‚owo 10 – październik 2011

Ew. Łukasza 10,29-37 –Przypowieść o dobrym Samarytaninie

Ew. Łukasza 18,28-30

 

SÅ‚owo 11 – listopad 2011

Ew. Łukasza 12,13-21 – Przypowieść o bogatym gÅ‚upcu

Ew. Marka 11,17-22

 

SÅ‚owo 12 – grudzieÅ„ 2011

Ew. Mateusza 25,1-13 – Przypowieść o dziesiÄ™ciu pannach

Ew. Jana 1,6-28