SÅ‚owo 2012

SÅ‚owo 13 – styczeÅ„ 2012

Ew. Mateusza 25,14-30 – Przypowieść o talentach

1 Koryntian 2,1-5

 

SÅ‚owo 14 – luty 2012

Ew. Łukasza 13,1-9 – Przypowieść o nieurodzajnym drzewie

Ew. Mateusza 2,1-12

 

SÅ‚owo 15 – marzec 2012

Ew. Łukasza 13,18-19 – Przypowieść o ziarnku gorczycy

Ew. Jana 12,20-26

 

SÅ‚owo 16 – kwiecieÅ„ 2012

Ew. Łukasza 14,15-24 – Przypowieść o wielkiej uczcie

Ew. Jana 20,19-29

 

SÅ‚owo 17 – maj 2012

Ew. Łukasza 15,3-7 – Przypowieść o zaginionej owcy

Ew. Łukasza 24,44-49

 

Slowo 18 - czerwiec 2012

Ew. Łukasza 15,11-32 – Przypowieść o synu marnotrawnym

Ew. Marka 14,12-15

 

SÅ‚owo 19 - lipiec 2012

Ew. Łukasza 16,1-8 - Przypowieść o nieuczciwym zarządcy

Ew. Marka 5,21-43

 

Słowo 20 - sierpień 2012

Ew. Łukasza 16,19-31 - przypowieśc o bogaczu i Łarzazu

Ew. Łukasza 18,9-14

 

Słowo 21 - wrzesień 2012

Wstęp do Księgi Micheasza

Ew. Jana 11,1-45

 

SÅ‚owo 22 – październik 2012

Ks. Micheasza 1

Ew. Marka 2,1-12

 

SÅ‚owo 23 – listopad 2012

Ks. Micheasza 2

Ew. Marka 11,15-19

 

SÅ‚owo 24 – grudzieÅ„ 2012

Ks. Micheasza 3

Rzymian 12,1-8