Linki

Linki do stron w języku polskim

Blog jednego z autorów Augustinusa

Blog jednego z autorów Augustinusa

Strona jednego z autorów Augustinusa

Katechizm Heidelberski

http://www.luter.pl/ - Strona prowadzona przez KoÅ›cióÅ‚ Ewangelicko-Augsburski w RP, poÅ›wiÄ™cona  Marcinowi Lutrowi i jego dzieÅ‚u. M.in. można tu znaleźć wiele tekstów dr Lutra po polsku.

Teksty Marcina Lutra

http://www.jezus.pl/ - Jeden z najwiÄ™kszych zbiorów publikacji o tematyce chrzeÅ›cijaÅ„skiej w polskim Internecie.

http://apologetyka.com/ - Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny jest niezależnym serwisem chrześcijańskim poświęconym apologetyce filozoficznej, teistycznej i chrześcijańskiej.

http://www.literatura.hg.pl/ - Literatura ChrzeÅ›cijaÅ„ska. Zawiera opracowania i teksty źródÅ‚owe z historii i nauki KoÅ›cioÅ‚a 

Pełny tekst Konfesji Sandomierskiej z 1570 r.

KoÅ›cióÅ‚ Ewangelicko-Reformowany w Polsce

KoÅ›cióÅ‚  Ewangelicko-Augsburski (LuteraÅ„ski) w Polsce

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

http://berea.org.pl/ - Polska sekcja misji Berea Baecon, misja irlandzkiego byÅ‚ego ksiÄ™dza rzymskokatolickiego (patrz niżej pod „angielskojÄ™zyczne”)

 

Księgarnie chrześcijańskie

Księgarnia internetowa Wydawnictwo WARTO

Księgarnia chrześcijańska Dobry Skarbiec

Hurtownia i Księgarnia Chrześcijańska

KsiÄ™garnia luteraÅ„skiego wydawnictwa „Augustana”

 

Linki do stron w języku angielskim

The Gospel Coalition

Desiring God

Credo Magazine

 

Linki w języku niemieckim

Evangelium 21

Arche Gemeinde Hamburg

Warum Reformiert?

Reformations-Gesellschaft Heidelberg

Betanien Verlag

 

Linki do stron w języku francuskim

www.vbru.net/src - Strona internetowa zawierająca ciekawe materiały teologiczne reformowane.

www.museeprotestant.org - Wirtualne muzeum protestantyzmu francuskiego.

http://www.protestants.org - Francuska federacja protestancka.

http://www.unpoissondansle.net - Reformowane czasopismo teologiczne w języku francuskim.

http://larevuereformee.net/ - Wydawnictwo wydajÄ…ce pismo reformowane „La révue réformée”

http://perspectivesreformees.org/ - Strona reformowana misyjna, zawierajÄ…ca duzo ciekawych i prostych materiaÅ‚ów do pracy biblijnej.

http://hokhma.net/lesite/ - Pismo teologiczne „Hokhma” - ciekawy zbiór artykuÅ‚ów teologicznych, biblijnych i spoÅ‚ecznych.

 

Linki do stron w języku włoskim

www.ifeditalia.org - Instytut IFED w Padwie; także: dostÄ™pny zbiór tekstów teologicznych i etycznych tradycji reformowanej, a także studiów biblijnych.

www.passaggio.org - Wydawnictwo „Passaggio”; dostÄ™pny zbiór ciekawych artykuÅ‚ów.

www.claudiana.it  - Wydawnictwi i ksiÄ™garnia wÅ‚oskich KoÅ›cioÅ‚ów protestanckich (wydajÄ…ca wiele ciekawych dokumentów dotyczÄ…cych Reformacji i Reformatorów)